Pensioen verdelen na de scheiding

Pensioen

In uw convenant is de verdeling van de pensioenen opgenomen. Deze verdeling moet nog wel kenbaar gemaakt worden aan de verschillende pensioenfondsen. Na de melding aan de pensioenfondsen, zal het pensioenfonds de verdeling gaan verzorgen op de overeengekomen datum. Pensioenfondsen zijn dit ook verplicht te regelen, tenminste als de pensioenfondsen binnen 2 jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de burgerlijke stand is aangemeld. Wanneer dit niet het geval is mogen de pensioenfondsen dit weigeren en zullen de partijen gezamenlijk de verdeling moeten gaan regelen. Dit lijkt makkelijker dan het het daadwerkelijk is. Zo zal er bepaald moeten worden wat exact de verdeling is en zal er een aangifte gedaan moeten gaan worden van de loonbelasting. Vergeet dus niet binnen de twee jaar de pensioenfondsen in te lichten.

QDSMoAMTYaZoXpcwBjsL__DSC0104-1

Pensioenverevening na de scheiding

Scheidingsnazorg kan namens u de pensioenfondsen informeren over de overeengekomen verdeling. Ook kan een nieuwe berekening maken van de verdeling zo goed mogelijk te optimaliseren

Bepalen van de verdeling bij pensioen

Scheidingsnazorg kan met behulp software een optimale verdeling maken van de opgebouwde pensioenrechten. Scheidingsnazorg is dus ook tijdens de scheiding in te schakelen.

Verrekenen van pensioenrechten met bijvoorbeeld alimentatie of vermogensbestanddelen

Het is mogelijk om een andere verdeling overeen te komen dan de gebruikelijke 50% of te verrekenen met andere vermogensbestanddelen zoals een lijfrenteverzekering of bijvoorbeeld de overwaarde in de woning. Uiteraard is het dan noodzakelijk dat er een juiste waarde berekening van het pensioen aanwezig is. Wij kunnen u hier advies in geven of kunnen naast u scheidingsbemiddelaar een afzonderlijk geven.

Neem contact met ons op!