Diensten voor de financieel adviseur

Diensten voor de financieel adviseur

Als financieel adviseur ontvangt u met regelmaat klanten die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn. Het aanpassen van de hypotheek is dan noodzakelijk voor de renteaftrek, tenminste als de woning van beide partners is. Niet alleen de hypotheek, maar ook de gekoppelde levensverzekeringen aan de hypotheek dienen aandacht. Verder zal er goed moeten worden gekeken naar de lijfrentepolissen en de daarbij behorende fiscale gevolgen.

VVXW9WBTB8_optAls uitgangspunt voor de gemaakte afspraken is er een convenant opgesteld tussen de partners. Een onderdeel van dit convenant is de gemaakte afspraken over de verdeling van het vermogen, waaronder de eigen woning en de partneralimentatie. Veelal worden deze afspraken apart besproken door de klanten en ook zo opgenomen in het convenant. Hierbij is dan geen rekening gehouden met de inkomenstoets die bij het verkrijgen van de hypotheek wordt gemaakt. Zo kan het voorkomen dat een convenant met de wensen van de klanten helemaal niet uitgevoerd kan worden als de hypotheek en de woning aan een van de partijen is toegedeeld en er tevens een partneralimentatie is afgesproken. Bovendien zijn de partijen zich er vaak niet van bewust dat de hypotheek wellicht in een andere vorm voortgezet dient te worden om de renteaftrek van een deel van de hypotheek te behouden.

Specialisten eigen woning en de hypotheek

De adviseurs van Scheidingsnazorg zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister RFEA (Registratie Financieel EchtscheidingsAdviseur) en beschikken hierdoor over de laatste kennis op het gebied van de complexe financiële vraagstukken met betrekking tot de fiscaliteiten rondom de hypotheek en de eigen woning. Verder beschikt Scheidingsnazorg over de kennis van de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en de problematiek met lijfrenteverzekeringen en rekeningen. Scheidingsnazorg kan ook al ingeschakeld worden als de klanten met de scheidingsmelding bij u komen. Scheidingsnazorg zal dan het gehele traject voor uw klanten kunnen relen van A t/m Z. Zo heeft u gelijk een convenant waar u verder mee komt. Goed om te weten is dat wij  geen hypotheek voor de klanten kunnen en mogen afsluiten. Het is en blijft dan altijd uw klant!

 

Neem contact met ons op!