Welkom op de website Scheidingsnazorg.nl

Na een scheiding moeten nog veel zaken geregeld worden. Bij voorkeur wilt u deze moeilijke periode snel achter u laten. Wij nemen deze lasten voor u uit handen!

Pensioen

Na de scheiding moeten de pensioenfondsen worden ingelicht over de verdeling zoals afgesproken in het convenant. Dit moet binnen twee jaar aan de pensioenfondsen gemeld zijn anders vervalt de plicht van de pensioenfondsen om de wijzigingen aan te passen.

Hypotheek

In het convenant is overeengekomen wie de hypotheek zal voortzetten. Scheidingsnazorg controleert voor u of dit ook daadwerkelijk haalbaar is en zorgt ervoor dat de hypotheekrente zo fiscaal optimaal mogelijk kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting,

Akte van verdeling

Voor de verdeling van de woning is een akte van verdeling nodig. Scheidingsnazorg kan dit voor u regelen en onderhandelt met diverse notarissen over de kosten.

S

Belasting

Tijdens de scheidingsprocedure is er zeer waarschijnlijk gesproken over, onder andere de toeslagen waar men recht op heeft na de scheiding of de eerste aangifte na de scheiding. Scheidingsnazorg kan u helpen bij de aangifte of aanvraag van de verschillende toeslagen.

Verdeling van het vermogen

Het verdelen van vermogen bestaat niet alleen uit de verdeling van de inboedel en de spaarrekeningen. Ook de verschillende verzekeringen moeten mogelijk worden gedeeld. Helaas is de communicatie met een verzekeringsmaatschappij niet altijd even makkelijk.

Z

Ouderschapsplan

Wanneer u kinderen heeft onder de 18 jaar is er ook een ouderschapsplan opgesteld. Hierin is afgesproken dat er een periodieke evaluatie is van het ouderschapsplan. Scheidingsnazorg helpt u hierbij en stelt zich onafhankelijk op met het belang van de kinderen voorop.

Echtscheidingen in 2014

Gemiddelde leeftijd man bij scheiding

Gemiddelde leeftijd vrouw bij scheiding

Neem direct contact op met een adviseur van Scheidingsnazorg